KONTAKTI

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija studijska 2021/2022. godina

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (05.10; 06.10 i 07.10),  o kojoj je Vijeće Akademije obavezno donijeti odluku u roku od tri dana (08.10.; 09.10. i 11.10). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Konačna rang-lista kandidatakoji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 12.10.2021.godine.

U roku od sedam radnih dana od dana objave konačne rang-liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih umjetnosti i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene.

Mape radova preuzimate u Studentskoj službi ALU.

 

Služba za nastavu ALU