KONTAKTI

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, akademska 2024/2025. godina – prvi upisni rok

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, akademska 2024./2025. godina (I upisni rok).

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste (19.07 i 10.07), o kojoj je Vijeće Akademije obavezno donijeti odluku 11.07.2024. godine. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovore dostavljate na adresu Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 12.07.2024. godine.

Upis primljenih kandidata će se vršiti nakon objavljivanja konačne rang liste, u periodu od ponedjeljka 15.07.2024. do petka 19.07.2024. godine.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan izvršiti upis i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene.

Mape radova možete preuzeti u Studentskoj službi do petka 19.07.2024. godine svaki radni dan od 11 do 13 sati.

 

Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno – matematički fakultet objavljuju preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija, akademska 2024./2025. godina (I upisni rok).

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste (09.07 i 10.07), o kojoj su Vijeće Akademije i Vijeće Prirodno – matematičkog fakulteta obavezni donijeti odluku 11.07.2024. godine. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovore dostavljate na adresu Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 12.07.2024.godine.

Upis primljenih kandidata će se vršiti na Akademiji likovnih umjetnosti nakon objavljivanja konačne rang liste, u periodu od ponedjeljka 15.07.2024. do petka 19.07.2024. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan izvršiti upis i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene.