KONTAKTI

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina.

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste (29.09 i 02.10),  o kojoj je Vijeće Akademije obavezno donijeti odluku 04.10.2023. godine. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 04.10.2023. godine.

Upis primljenih kandidataće se vršiti nakon objavljivanja konačne rang liste, u periodu od četvrtka 05.10.2023. do srijede 11.10.2023. godine (izuzev subote i nedjelje).
Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan izvršiti upis i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Detaljne informacije o upisu će biti objavljene uz Konačnu rang listu.

Mape radova možete preuzeti u Studentskoj službi svaki radni dan od 11 do 13 sati.

 

 

Služba za nastavu i studentska pitanja