KONTAKTI

Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini – drugi konkursni rok

Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini – drugi konkursni rok objavljena na oglasnoj ploči Akademije likovnih umejtnosti u 12 sati.

LISTU USVOJILO VIJEĆE AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU NA  SJEDNICI  ODRŽANOJ  20.09.2019. GODINE

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću Akademije u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Pismeni prigovor se predaje u studentsku službu Akademije od 11:00 – 13:00 sati.

 

Konačna rang lista će biti objavljena u petak, 27.09.2019. 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE VRŠITI OD 30.09 – 03.10.2019. GODINE OD 11-13 SATI. 

Spisak potrebnih dokumenata će biti naknadno objavljen.

    Konkurs je objavljen: