KONTAKTI

Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini – prvi konkursni rok

Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini – prvi konkursni rok objavljena na oglasnoj ploči Akademije likovnih umejtnosti u 12 sati.

LISTU USVOJILO VIJEĆE AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU NA  SJEDNICI  ODRŽANOJ  12.07.2019. GODINE

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću Akademije u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Pismeni prigovor se predaje u studentsku službu Akademije od 10:00 – 14:00 sati.

 

KANDIDATI SU DUŽNI PODIĆI SVOJE MAPE U STUDENTSKOJ SLUŽBI DO 19.07.2019. GODINE U PERIODU OD 11-13 SATI. POSLIJE OVOG DATUMA AKADEMIJA NE ODGOVARA ZA PREDATE RADOVE

 

Konačna rang lista će biti objavljena u petak, 19.07.2019. 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE VRŠITI OD 22.07 – 26.07.2019. GODINE OD 11-13 SATI. 

Spisak potrebnih dokumenata će biti naknadno objavljen.

    Konkurs je objavljen: