KONTAKTI

Preliminarna rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (III upisni rok).

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (III upisni rok). 

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (11.10; 12.10 i 13.10),  o kojoj je Vijeće Akademije obavezno donijeti odluku u roku od tri dana (14.10.; 15.10. i 17.10). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 18.10.2022.

U roku od sedam radnih dana od dana objave konačne rang-liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih umjetnosti i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene. 

Mape radova možete preuzeti u Studentskoj službi svaki radni dan od 11 do 13 sati.

 

Služba za nastavu i studentska pitanja