KONTAKTI

Prijava izbornih predmeta za studente I ciklusa studija

Studenti  I ciklusa prijavu izbornih predmeta vrše popunjavanjem dokumenta u prilogu, a na osnovu liste predmeta koja je objavljena.
Popunjen formular dostavljate na email izbornialu@gmail.com do petka, 29.09.2023. do 13 sati. 

POĆETAK NASTAVE ZA I CIKLUS STUDIJA 02.10.2023. GODINE

Raspored predavanja će biti naknadno objavljen

 

Služba za nastavu i studentska pitanja