KONTAKTI

Prof. emeritus Salim Obralić (1945–2018)

Sa tugom javljamo da je u Sarajevu 09.09.2018. godine u 73. godini preminuo naš dragi kolega, uvaženi profesor SALIM OBRALIĆ akademski grafičar i slikar, istaknuti umjetnik i profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu.

Komemorativna sjednica održat će se na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Obala Maka Dizdara br. 3, u srijedu 12.09. u 11. časova- Velika sala. Posljednji ispraćaj održat će se u Maglaju u 16,45 ispred Kuršumli džamije.

Ožalošćeni: kolege nastavnici, asistenti, saradnici, studenti i osoblje Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

SALIM OBRALIĆ rođen u Maglaju, Repubika Bosna i Hercegovina, 1945. godine. Srednju školu za primijenjene umjetnosti završio je u Sarajevu 1965. godine. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Beogradu 1971. godine, a postdiplomski studij slikarstva na istoj akademiji u klasi profesora Mladena Srbinovića 1974. godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1972.godine.

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu izabran je za asistenta na predmetu crtanje- grafika 1974. godine, u kojem je napredovao u svim zvanjima. Do 2016. godine bio je u zvanju redovnog profesora; iste godine dobio je počasno zvanje profesoremeritus.

Od 1970. godine do danas izlagao je na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama. Dobitnik je brojnih nagrada za slikarstvo, crtež, grafiku i skulpturu. Najznačajnije nagrade:

1970 – Prva otkupna nagrada Autorske agencije na izložbi Generacija 69/70, Beograd 1971 – Otkupna nagrada Likovne akademije u Beogradu na izložbi Generacija 70/71, Beograd; Treća nagrada na izložbi slika Kolonije dunavskih zemalja u Staroj Pazovi

1972 – Prva nagrada sa izložbe Vojnici – likovni umjetnici, Beograd;

1973 – Otkupna nagrada NIP Oslobođenje na Oktobarskom salonu u Sarajevu;

1974 – Prva nagrada na izložbi Salon mladih u Sarajevu; Otkupna nagrada LIK Sarajevo, Collegium artisticum, Sarajevo;

1975 – Otkupna nagrada na III izložbi jugoslavenskog portreta, Tuzla; 1978 – Druga nagrada, Likovni salon 13. novembar, Cetinje;

1980 – Otkupna nagrada na Likovnoj jeseni, Sombor; 1981 – Otkupna nagrada na izložbi ULUBiH-a, Sarajevo;

1982 – I nagrada za slikarstvo na 4. dubrovačkom salonu; Godišnja nagrada ULUBiH-a 1983 – Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva;

1988 – Premija – Zlatna plaketa za slikarstvo na V izložbi jugoslavenskog portreta, otkupna nagrada u Tuzli, Nagrada SIZ-a kulture – Cetinje na XXII Cetinjskomsalonu jugoslavenske likovneumjetnosti;

1990 – Inter BITEP 90 Tuzla, Nagrada publike i otkupna nagrada, međunarodna izložba 1996 – Nagrada za slikarstvo na izložbi u povodu 50 godinaULUBiH-a;

1997 – Specijalna nagrada za grafiku na 19. međunarodnom bijenalu mediteranskih zemalja, Aleksandrija,Egipat;

1998 – Grand Prix, Collegium artisticum, Sarajevo; 1999 – Grand Prix, Godišnja izložba crteža,Mostar;

2000 – I nagrada za plastiku, Collegium artisticum, Sarajevo;

2008 – Grand Prix, Collegium artisticum, Sarajevo; I nagrada na izložbi Maliformat, Galerija Roman Petrović, Sarajevo;

2009 – Nagrada za grafiku, Collegium artisticum, Sarajevo; 2012 – Grand Prix, Godišnja izložba crteža, Mostar.

Galerija