KONTAKTI

Program ALU50 – Izložba Nastavničkog odsjeka

Iskreno zadovoljstvo nam je pozvati Vas na otvorenje izložbe Nastavničkog odsjeka u srijedu (8.6.2022.), u 12.30h u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Izložba Nastavničkog odsjeka  dio je bogatog programa obilježavanja jubilarnog 50. rođendana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Nakon niza samostalnih izložbi naših nastavnika i suradnika, program obilježavanja jubilarnog rođendana nastavljamo s ciklusom od sedam samostalnih izložbi koje predstavljaju djelovanje šest matičnih odsjeka ALU – Grafički dizajn, Grafika, Slikarstvo, Produkt dizajn, Kiparstvo, Nastavnički odsjek i Interdisciplinarni studij Konzervacije i restauracije. Na izložbi Nastavničkog odsjeka biti će predstavljeni radovi bivših i trenutnih studenata Odsjeka, prvog i drugog ciklusa studija.

Kratki historijat Nastavničkog odsjeka

Kao matični odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavnički odsjek osnovan je 1972. godine. U njegovom osnivanju sudjelovali su istaknuti profesori i kulturalni djelatnici koji su u tom trenutku prepoznali potrebu za nastavnicima likovnog odgoja u školama širom Bosne i Hercegovine. Kao osnivači institucije u tom trenutku djeluju Muhamed Karamehmedović, historičar umjetnosti i prvi dekan Akademije, Nada Pivac, akademska slikarica, Mersad Berber, akademski slikar i grafičar, Boro Aleksić, akademski slikar i grafičar, Alija Kučukalić, akademski kipar, te Zdenko Grgić, akademski kipar. Jedan od vodećih bosanskohercegovačkih slikara, Jusuf Jusa Nikšić, dolazi iz Mostara 1974. godine, te sve do 1991. godine vodi  nastavu na predmetu Metodika likovnog odgoja. U suradnji sa  Mihajlom Pricom (1978-1995.) radi na profiliranju umjetnika–pedagoga, te se skladu s ovom idejom koncipira nastavni program kao spoj teorijskih predavanja, sa naglaskom na pedagošku grupu predmeta, i praktične, odnosno umjetničke nastave u domeni klasičnog likovnog obrazovanja (crtanje, slikanje, grafika i kiparstvo). Ova jedinstvena sinteza pedagoškog i umjetničkog, kao strukturalna osnova nastavnog plana i programa Odsjeka, zadržana je  do danas.

Iako je pedeset godina postojanja Nastavničkog odsjeka obilježio angažman eminentnih umjetnika i profesora poput Ljubomira Perčinlića (1975-1992.), Milorada Čorovića (1975-1993.), Josipa Alebića (1975-2014.), Ratka Lalića (1975-c.1984.), Esada Muftića (1979-1995.), Radoslava Tadića (1980-2013.), Nusreta Pašića (1980-2000.), Adnana Begića (1993-1994.), Amera Bakšića (1997-2000.), Irfana Handukića (1997-2017.), gotovo da ne postoji nastavnik Akademije likovnih umjetnosti koji u jednom trenutku nije dao svoj doprinos održavanju  specifičnog nastavnog procesa na Nastavničkom odsjeku. Danas na Nastavničkom odsjeku djeluju: red. prof. mr Mirsad Begović, van. prof. dr Jasmina Gavrankapetanović- Redžić, van. prof. dr Iva Simčić i v.ass. mr Nela Hasanbegović.

Izložbu Nastavničkog odsjeka moguće je pogledati u periodu 8.6.-17.6.2022. godine, svakim radnim danom u terminu od 10h do 18h u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

Dobro nam došli!

Dizajn plakata: Vanesa Prodanović Durmišević