KONTAKTI

Promišljanja “nove” stvarnosti u video radovima studenata ALU

Sredinom marta 2020. godine, uslijed vanrednih okolnosti uzrokovanih pojavom koronavirusa (COVID-19), preporuka i naredbi nadležnih tijela o mjerama zaštite, uključujući i one o smanjenju kretanja u javnom prostoru, te neophodnom održavanju fizičke distance, obustavljanjem nastave u učionicama, radionicama i ateljeima Akademije likovnih umjetnosti, odnosno njenim izmještanjem u online prostor, studenti i studentice Akademije su se suočili sa sasvim novim izazovima.

Uzimajući u obzir mogućnosti i značaj umjetničkog promišljanja ličnih i kolektivnih, tj. zajedničkih iskustava koja nas povezuju, kako intime i ličnog prostora, tako i društvenih okolnosti i vijednosti koje dijelimo sa drugima, studenti i studentice Akademije su, u okviru online nastave na predmetu “Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II,” pozvani na kritičko promišljanje stvarnosti, odnosno da na kreativan način, kroz formu umjetničkog videa, reaguju na kontekst u kojem žive, uče i stvaraju. Jedan od zahtjeva je bio da svi video radovi trebaju biti snimljeni i u potpunosti producirani u privatnom prostoru u kojem studenti i studentice trenutno borave, sa ličnim sredstvima za rad koja imaju u svom prostoru.

Pod mentorstvom van.prof.dr Adle Isanović i asist. Nedima Šećeragića, video radove su kreirali studenti/ce druge godine Akademije likovnih umjetnosti: Nukić Elma, Numanović Emina, Stergar Anja, Mačar Sergej (sa odsjeka Grafički dizajn), Ćosić Dženan, Dacić Rijad, Idrizbegović Lamija, Jukić Irma, Kujundžić Manuela (sa odsjeka Produkt dizajn), Čaplja Amer, Berberović Dženan (sa odsjeka Grafika), Jurenić Dario, Turulja Adna i Duraković Merjem (sa Nastavničkog odsjeka).

Informacije o radovima možete vidjeti u galeriji slika (koja je u prilogu), a na slijedećim linkovima i pogledati neke od video radova.

Linkovi na video radove:

Emina Numanović
Rijad Dacić
Anja Stergar
Sergej Mačar

Galerija