KONTAKTI

Prva odbrana Završnog rada na II ciklusu Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija

Čini nam veliku čast i zadovoljstvo podjeliti informaciju da je dana 06.07.2021. godine na Akademiji likovnih umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu odbranjen prvi završni rad na drugom ciklusu Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija.

Kandidatkinja Azra Hasković branila je završni rad na temu:
Konzervacija i restauracija orijentalnog rukopisa iz 1738. godine

Komisija je bila u sastavu: predsjednik komisije van.prof.mr. Darko Šobot i članovi komisije, mentori na završnom radu, prof.dr. Ćazim Hadžimejlić i doc.dr. Saida Ibragić.

Interdisciplinarni studij za Konzervaciju i restauraciju, koji je započeo upisom 13 studenata u akademskoj 2014/15. godini, zamišljen je kao dodiplomski studiji u trajanju od tri godine i postdiplomski specijalistički studij u trajanju od dvije godine.

Nastava se realizirala na tri fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Akademiji likovnih umjetnosti, Prirodno-matematičkom fakultetu i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Cilj studija je da se u prve tri godine dobije opće teorijsko i praktično znanje u oblasti konzervacije i restauracije, a da se potom na dodatne dvije godine, studenti usmjere i specijaliziraju u određenoj oblasti:

–    Konzervacija i restauracija prenosive slike i polikromiranog drva
–    Konzervacija i restauracija zidne slike/secco, fresco, mozaik
–    Konzervacija i restauracija skulpture/kamen, štuko, metal, drvo
–    Konzervacija i restauracija radova na papiru (crtež, minijatura, kaligrafija, grafika)
–    Konzervacija i restauracija arheološke i etnološke baštine (tekstil, drvo, koža, metal)

Zbog prirode konzervatorsko-restauratorskog posla, koji u sebi sažima umjetnički i zanatski aspekt djelovanja sa naučnim, interdisciplinarni studij Konzervacije i restauracije osmišljen je tako da kod studenata razvija potrebne manualne vještine i likovni senzibilitet, te ih upoznaje s neophodnim naučnim spoznajama s područja teorije, historije umjetnosti, aspekata zaštite kulturne baštine kao i prirodnonaučnih spoznaja, koje sve više dobivaju na značaju u konzervatorsko-restauratorskom radu.

Ovaj pionirski projekat, educiranja kompletnih stručnjaka u oblasti konzervacije i restauracije u našoj zemlji, nastojimo realizirati i kroz suradnju s drugim univerzitetima i institucijama koje se bave zaštitom naslijeđa u i izvan Bosne i Hercegovine, a u cilju osposobljavanja naših studenata da, nakon okončanja studija, mogu odgovoriti i na najzahtjevnije zadatke zaštite bogatog kulturno historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.