KONTAKTI

Radionica studenata likovnih akademija u BIH: “Otisci multioriginalne BiH” u Počitelju

Od 13. do 20. aprila, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, CRS u objektu Internacionalne Kolonije Počitelj u Počitelju održat će se sedmodnevna grafička radionica pod nazivom „Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine“

Ova radionica će biti održana na incijativu Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu koja će biti i voditelj radionice. Grafička radionica „Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine“ se organizira sa višestrukim ciljevima, u svrhu edukacije, razmjene iskustava, promocije umjetničke originalne bosansko-hercegovačke grafike i uopšte upoznavanja i povezivanja mladih ljudi iz različitih etničkih grupa i sredina BiH.

Sa aspekta promocije kulture i umjetnosti ovih prostora, radionica ima veliki značaj jer smo svjedoci da bosansko-hercegovačka kultura i umjetnost u zadnjoj deceniji trpe degradaciju i stagnaciju. Grafičkom radionicom „Otisci  multioriginalne Bosne i Hercegovine“ želi se kroz angažirani umjetnički izričaj grafikom, tehnikom linoreza promovirati najviše vrijednosti u BiH. Okupljanjem i radom u Počitelju sve likovne akademije i fakulteti s područja BiH žele uspostaviti suradnju, neovisno o entitetima i regijama gdje se nalaze.

Stvaranjem ovih mostova suradnje kroz edukaciju i umjetnost ostvaruju se i preduslovi za bolje, ljepše i humanije društvo. Ovako angažirana umjetnost kroz grafički izričaj koji je i sa historijskog stanovišta  medij komunikacije, će doprinijeti i promoviranju bh grafike i oteti je od zaborava.

Deset mapa ovih grafičkih listova koji nastanu tokom ove radionice biće analizirani i propraćeni tekstovima istoričara i teoretičara umjetnosti Siniše Vidakovića, Dragana Cihorića, Ivana Vukoje i Dubravke Pozderac-Lejlić i predstavljeni široj javnosti na izložbama u Banjaluci, Širokom Brijegu, Sarajevu, Mostaru i Trebinju.

“Otisci Multiorginalne Bosne i Hercegovine ” će se baviti temama kao što su mir, pomirenje, građanstvo, aktivizam, rušenje granica, građenje mostova i dr.,i imati važnu ulogu kreativnog zajedničkog djelovanja i stimuliranja osobenosti izraza i interesovanja mladih ljudi koji će jezikom umjetnosti da promišljaju i daju svoj doprinos u okviru naznačenih tema.

U ovoj radionici pod vodstvom prof. Amele Hadžimejlić, uz stručne saradnike i asistente Amera Hadžića, Danisa Fejzića i Admira Mujkića, sa Odsjeka za grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu će učestvovati dvadeset studenata, master studija Grafike sa ALU Široki Brijeg Sveučilišta u Mostaru, Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, ALU Trebinje Univerziteta Istočno Sarajevo, ALU Univerziteta u Sarajevu i studenti sa Odsjeka likovne kulture Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić.

Spisak učesnika grafičke radionice “OTISCI MULTIORGINALNE BIH”

Studenti:

1.    Admir Ganić  (Sarajevo)
2.    Amir Ćatić (Sarajevo)
3.    Taida Fitozović (Sarajevo)
4.    Albina Tursunović (Sarajevo)
5.    Nedim Šečeragić (Sarajevo)
6.    Željka Kutle (Mostar)
7.    Sabina Maslo (Mostar)
8.    Nataša Konjević (Banja Luka)
9.    Davor Mulalić (Banja Luka)
10.  Nataša Jovanić (Banja Luka)
11.  Saša Vasić (Banja Luka)
12.  Olivera Šipka  (Banja Luka)
13.  Mia Marić (Trebinje)
14.  Bojana Popara (Trebinje)
15.  Radivoj Milić (Trebinje)
16.  Jure Pešorda (Šikoki Brijeg)
17.  Josip Elez (Šikoki Brijeg)
18.  Damir Šnajder (Šikoki Brijeg)
19.  Igor  Vučić (Šikoki Brijeg)
20.  Nikolina Gvozden (Šikoki Brijeg)

Preuzeto sa depo.ba (direktan link)

Galerija