KONTAKTI

READ JAPAN PROJECT 2022 @ALUSarajevo

Zadovoljstvom nam je obavijestiti Vas da je biblioteka Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu od Nippon Foundation dobila 158 knjiga na engleskom jeziku. Knjige će biti dostupne za javnost u biblioteci Akademije.

Projekat READ JAPAN pokrenula je Nippon Foundation 2008. godine kako bi promovirala razumijevanje Japana kroz donaciju knjiga na engleskom jeziku na univerzitetima i bibliotekama širom svijeta. Projektom trenutno administrira Tokyo Foundation for Policy Research uz finansijsku podršku Nippon Foundation.

 

Tokyo Foundation for Policy Research je nezavisni, neprofitni think tank koji ispituje kritična pitanja sa kojima se društvo suočava sa neutralnog i nepristrasnog stanovišta; preduzima rigorozna istraživanja zasnovana na dokazima; i nudi niz političkih opcija na pionirskim putevima ka stvaranju bolje budućnosti. Tokyo Foundation for Policy Research njeguje društveno angažirane buduće lidere, kako u Japanu tako i u inostranstvu, i doprinosi izgradnji boljeg društva za sve. http://www.tkfd.or.jp/en/.

 

Ispred Akademije likovnih umjetnosti projektom je koordinirala prof. dr Jasmina Gavrankapetanović-Redžić.