KONTAKTI

Realizacija likovno-edukativne radionice u Umjetničkoj galeriji BiH

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, nastavlja dugogodišnju saradnju s Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine, koja se ogleda u realizaciji likovno-edukativnih radionica od strane studenata/ica. Ove godine je u okviru predmeta Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture – metodički praktikum II, a pod metorstvom docentice mr Nele Hasanbegović, uspješno realizirana likovno-edukativna radionica, koju je osmislila i vodila studentica Emina Zećirović. Likovno-edukativna radionica se održala u ponedjeljak 22.05.2023. godine, u terminu od 13:30 do 14:30 sati., u sklopu izložbe Iskorak u mjestu, uvaženog stvaraoca i umjetnika  Mirsada Konstantinovića, koja je trenutno postavljena u Galeriji Bosne i Hercegovine. Važno je naglasiti da su učenici/e osnovne škole JU OŠ Hamdija Kreševljaković, u sklopu svoje likovne sekcije, a pod vodstvom profesora Zekerijaha Nalića, uzeli/e učešće u navedenoj likovno-edukativnoj radionici.

URL:
http://ugbih.ba/2023/03/22/mirsad-konstantinovic-iskorak-u-mjestu/

    Galerija