KONTAKTI

Rezultati konkursa za prijem i upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija u 2016/17 akademskoj godini

REZULTATI KONKURSA ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU
PRVOG CIKLUSA STUDIJA U 2016/17 AKADEMSKOJ GODINI
PRVI UPISNI  ROK
Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor
Vijeću Akademije u roku od tri dana od objavljivanja liste.

Kandidati koji nisu primljeni mogu preuzeti dokumentaciju
do petka 15.07.2016. do 14:00 sati

Sarajevo, 10.07.2016.
Komisija za upis

Konkurs je objavljen: