KONTAKTI

River Collective organizuje internacionalni studentski kamp, rijeka Neretva, Ulog i okolina, 8. – 15. septembar 2024

River Collective u septembru organizuje internacionalni sedmični kamp koji se bavi zaštitom rijeke Neretve, gdje će se održati predavanja, radionice i praktične aktivnosti u terenu. Ovaj kamp je namijenjen za studente različitih studija, koji su zaiteresovani za očuvanje prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Za studente iz Bosne i Hercegovine je kamp u potpunosti besplatan uključujući smještaj, hranu i prijevoz. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na kamp do 10.5.

Na web stanici se nalaze dalje informacije i obrazac za prijavu. https://rivercollective.org
River Collective