Saradnja

Ova stranica je trenutno u izgradnji!

Akademija likovnih umjetnosti saradjuje sa drugim ustanovama u oblasti visokog obrazovanja i sa drugim pravnim subjektima radi unapređenja naučnog, umjetničkog, naučno-istraživačkog odnosno umjetničko-istraživačkog rada u oblasti likovnih umjetnosti. Akademija saradjuje sa naučnoistraživačkim i drugim organizacijama na realizaciji naučnih i umjetničkih projekata i učestvuje u tim projektima.

MEĐUNARODNA SARADNJA ALU:

PreviewAttachmentSize
IRO UNSA E-newsletter SUMMER-FALL 2013.pdf1.14 MB