KONTAKTI

Septembarski ispitni termini akademske 2022/2023. godine

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU SEPTEMBARSKIH ISPITNIH TERMINA

 

PRVI TERMIN od  28.08.2023 – 08.09.2023. godine

DRUGI TERMIN od 11.09.2023 – 22.09.2023. godine

NA OBA ISPITNA TERMINA IMATE PRAVO POLAGATI SVE PREOSTALE ISPITE

  • Prijava za prvi termin se vrši od 14.08.2023. godine do 4 dana prije ispita putem eUNSA
  • Prijava za drugi termin se vrši od 14.08.2023. godine do 4 dana prije ispita putem eUNSA 
  • Prijava se vrši putem eUNSA sistema

Nakon što sistem zatvori prijavu  ispit više nećete moći prijaviti.

Obavezno provjeriti da li su svi ispiti koje ste slušali na listi predmeta za prijavu i posebnu pažnju obratiti na izborne predmete koji se trebaju nalaziti na listi ispita za prijavu.

Ukoliko za neki predmet nije zakazan septembarski ispitni termin molim da pošaljete obavještenje na e-mail studentska@alu.unsa.ba da bi mogli zakazati termin i objaviti ispit za prijavu.    

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molim da se obratite na email studentska@alu.unsa.ba.

Studenti koji ne prijave ispit ili se ne jave da nisu bili u mogućnosti prijaviti ispit neće moći pristupiti ispitu. 

Studenti koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima prijavljuju ispite od 14.08.2023. do 23.08.2023. godine na e-mail studentska@alu.unsa.ba

Ukoliko imate problema pri logovanju na eUNSA sistem molim da se obratite na e-mail: eunsa@unsa.ba 

Sve dodatne informacije:

Tel: 033 210 – 369
E-mail: studentska@alu.unsa.ba