KONTAKTI

Šesti EX-YU konkurs za grafiku

Galerija SKC Novi Beograd i Visoka turistička škola strukovnih studija raspisuju Šesti EX-YU konkurs za grafiku.

Pravila učestvovanja:

1. Konkurs je otvoren za sve likovne stvaraoce iz Republike Srbije, Republike Makedonije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore, Republike Srpske i Republike Bosne i Hercegovine

2. Konkurs je otvoren za likovne stvaraoce i studente završne godine umetničkih fakulteta navedenih republika. Učestvovanje je besplatno.

3. Učesnici konkurišu sa jednom grafikom na temu „UTISCI“.

4. Svi priloženi radovi moraju biti realizovani kao grafike otisnute na papiru ne većem od  707x1000mm (format – B1).

5. Grafičke listove autori dostavljaju lično ili poštom (o svom trošku). Radovi odbijeni na konkursu, za likovne stvaraoce sa teritorije Beograda, preuzimaju se u roku od 10 dana od dana objavljivanja rezultata žiriranja. Autorima van Beograda radovi se vraćaju o trošku pokrovitelja konkursa u roku od 3 meseca.  Žirirani radovi izabrani za izložbu ostaju vlasništvo pokrovitelja konkursa a Galerija SKC Novi Beograd organizovaće (po pozivu) učesnicima konkursa 10 samostalnih izložbi u 2013. godini.

6.  Na konkursu se prihvataju samo originalni grafički listovi, nastali i otisnuti u poslednje 2 godine. Crteži, skice i fotokopije neće biti prihvaćeni. Sve grafičke tehnike biće ravnopravno prihvaćene i vrednovane.

7.  ŽIRI od tri člana čine:

– istoričar umetnosti i likovni kritičar, LjILJANA ĆINKUL, umetnički direktor, urednik i kustos galerije Grafički kolektiv u Beogradu
– magistar grafike i slobodni umetnik, RANKA LUČIĆJANKOVIĆ
– magistar grafike, BRANIMIR KARANOVIĆ, redovni profesor na FPU (Fakultetu primenjenih umetnosti) u Beogradu

8.Žiri će dodeliti nagrade u dve kategorije:

za najboljeg grafičara:

I   nagrada u iznosu od   800 eura
II  nagrada u iznosu od   700 eura
III nagrada u iznosu od   600 eura

za najboljeg studenta grafičara:

I   nagrada  u iznosu od  500 eura
II  nagrada u iznosu od   400 eura
III nagrada u iznosu od   300 eura  ( u dinarskoj protivvrednosti)

Nagrade će uručiti  donatori.

9.Organizator će štampati katalog u boji, sa reprodukcijama izloženih grafika. Katalog će biti uručen svim učesnicima  izložbe.

Izložba će biti otvorena krajem novembra u Galeriji SKC Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd.

10.  Sve pošiljke koje stignu do 5. novembra 2012. godine biće prihvaćene za  žiriranje.

Pošiljke treba poslati na adresu:

Visoka turistička škola strukovnih studija, Bulevar Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd, sa naznakom „V I EX YU“ na koverti. Obaveštenje o datumu žiriranja i otvaranju izložbe, kao i sve dodatne informacije, biće objavljeni na sajtovima:

www.visokaturisticka.edu.rs
www.skc.rs
www.ulus.org.rs
www.ulupuds.rs
http://konkursiregiona.blogspot.com/

autor konkursa, Nataša Brkić, akademski slikar
organizatori konkursa, Nataša Brkići mr Uroš Skakun
kontakt: 064 190 3887, 2609 527, natasabr@gmail.com

Više informacija:

Dokument je objavljen: