KONTAKTI

Stipendije Vlade Japana (MEXT) za 2025. godinu

Otvoren je konkurs za dodjelu stipendija Vlade Japana (MEXT) za 2025. godinu, za stipendiranje studenata koji imaju želju da studiraju u Japanu.

Prijave je moguće podnijeti za tri studijska programa: postdiplomski istraživacki studij (MA, PhD i1i bez diplome), dodiplomski studij (bakalaureat) i tehnološki koledž (diplomirano stručno zvanje i / ili bakalaureat), a stipendija pokriva troškove školarine, povratne avio karte i mjesečnog džeparca.

Prijave za konkurs potrebno je dostaviti Ambasadi Japana najkasnije  do  24.  maja  2024. godine, putem pošte ili lično.

 

Više informacija o naćinu prijave i procesu aplikacije dostupno je na stranici Ambasade Japana: https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr_bs/MEXT.html

Ministarstvo obrazovanja KS