KONTAKTI

Studentska evaluacija akademskog osoblja za I i II ciklus studija, i sadržajno integrirani studij u zimskom semestru 2021/2022 akademske godine

Poštovane studentice i studenti,Obavještavamo vas da će od 5. 1. 2022. do 16. 1. 2022. godine na eUNSA jedinstvenom informacionom sistemu biti aktivna anketa za studentsku evaluaciju rada akademskog osoblja – nastavnika i saradnika kod kojih pohađate nastavu u zimskom semestru 2021/2022. akademske godine.Podsjećamo da prema Pravilniku o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na UNSA, rezultati ankete mogu ukazati na dobre prakse ili ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u procesu realizacije nastave, te inicirati određene korektivne mjere samo pod uslovom da pojedinog nastavnika/saradnika/predmet ocijeni minimalno 30% studenata koji su obavezni pohađati dati predmet, zbog čega je važno da izlaznost studenata na anketu bude što veća.Anketnom upitniku pristupate sa vlastitog korisničkog eUNSA računa – u izborniku sa lijeve strane prikazan je link “Anketa”. Naglašavamo da je anketa anonimna i dobrovoljna te da se garantuje sigurnost vaših ličnih podataka. U skladu sa tim, molimo vas da u komentarima ne navodite svoje lične podatke. Ispunjeni anketni upitnici i iz njih obradama dobijeni rezultati poslovna su tajna Univerziteta. Kada jednom zaključite anketni upitnik, više nećete imati pristup istom.Ukoliko budete imali problema prilikom pristupanja korisnisničkom računu, ili u slučaju da vam nisu vidljivi svi predmeti i njihovi nastavnici i saradnici kod kojih ste pohađali nastavu u tekućem semestru, molimo vas da o tome obavijestite Nađu Softić, stručnu saradnicu Studentske službe putem e-maila n.softic@alu.unsa.ba.Unaprijed vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.Odbor za osiguranje i upravljanje kvalitetom na ALU