KONTAKTI

Studentska evaluacija rada akademskog osoblja za I i II ciklus studija, ljetni semestar 2023/2024. akademske godine

Poštovane studentice i studenti,

Obavještavamo vas da su upitnici za evaluaciju rada akademskog osoblja aktivni na eUNSA sistemu i ostaju otvoreni do 2.6.2024. do 23:59.

Kao i ranije cilj nam je da se na anketu odazovete u što većem broju jer prema Pravilniku o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na UNSA (Član 13. stav 3.) potrebno je da svakog pojedinog nastavnika/saradnika/predmet ocijeni minimalno 30% studenata koji su obavezni pohađati dati predmet kako bi se rezultati ankete smatrali meritornim za daljnje analize i procedure propisane Pravilnikom.

Anketnom upitniku pristupate sa vlastitog korisničkog eUNSA računa – u izborniku sa lijeve strane prikazan je link “Anketa”. Naglašavamo da je anketa anonimna i dobrovoljna te da se garantuje sigurnost vaših ličnih podataka. U skladu sa tim, molimo vas da u komentarima ne navodite svoje lične podatke. Ispunjeni anketni upitnici i iz njih obradama dobijeni rezultati poslovna su tajna Univerziteta. Kada jednom zaključite anketni upitnik, više nećete imati pristup istom.

Ukoliko budete imali problema prilikom pristupanja korisnisničkom računu, ili u slučaju da vam nisu vidljivi svi predmeti i njihovi nastavnici i saradnici kod kojih ste pohađali nastavu u tekućem semestru, molimo vas da o tome obavijestite Nađu Softić, stručnu saradnicu Studentske službe putem e-maila n.softic@alu.unsa.ba.

Unaprijed vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.

Odbor za osiguranje kvaliteta na ALU