KONTAKTI

Studentski i umjetnički program u sklopu konferencije 13. Dani BHAAAS 23.-26.6.2022

Konferencija 13. Dani BHAAAS, koja će se održati u Sarajevu od 23-26.6., je najveći naučni događaj u regiji, sa 33 simpozija, 350 predavača iz 26 zemalja, te bogatim kulturnim i specijalnim programom.

Studentski Program (https://bhaaas.org/sarajevo-2022/student-activities-program/). Program je otvoren za studente svih ciklusa i fakulteta, a većina programa je otvorena za javnost (nije potrebno registrovati se za konferenciju niti platiti kotizaciju). To isto vrijedi i za Specijalni program (Special program).