KONTAKTI

Studijski boravak u Internacionalnoj likovnoj koloniji Počitelj

Od 12. do 19. maja ove godine upriličen je boravak studenata sa tri akademije u lnternacionalnoj likovnoj koloniji Počitelj. Već tradicionalno Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu krajem akademske godine izvodi nastavu sa studentima u Počitelju, a ove godine je bila i domaćin studentima i profesorima Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu i Akademije likovnih umjetnosti iz Trebinja- Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Organizovane su zajedničke likovne radionice sa predavanjima nastavnika sa sve tri akademije učesnice.

Ukopno sedamnaest studenata i osam nastavnika sa ove tri akademije su učestvovali na radionicama i time produžili suradnju započetu na simpozijumu koju je ALU u Sarajevu organizovala u oktobru prošle godine povodom 40.godišnjice postojanja. Ovo je samo jedan od zajedničkih projekata planiranih između naše akademije i drugih univerziteta iz regiona.

Učesnici likovne radionice:

UMAS

 • red. prof. Mateo Perasović, redoviti profesor slikarstva i prodekan za nastavu
 • vanr. prof. Edvin Dragičević, izvanredni profesor grafike.
 • Sanja Jaman , Petra Lušić, Tomislava Drmić, Eva Mikulić, Maja Ostojić, Žana Klisović i Andrea Kopi – studentice završne godine diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti.

ALU Trebinje

 • vanr. prof. Momirov Željka – katedra vajarstvo
 • doc. Milatović Sreten – katedra vajarstvo- prodekan za nastavu i studentska pitanja
 • red. prof. Marko Musović – katedra slikarstvo – dekan ALU Trebinje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Vuleta Tanja, Terzić Danka, Mirjana kodžo i Miloš Vučičević – studenti treće godine slikarsva i kiparstva.

ALU Sarajevo

 • red.prof. Salim Obralić– redovni profesor na Odsjeku za grafiku
 • van.prof. Amela Hadžimejlić-Kečo – vanredni profesor na Odsjeku za grafiku
 • Amer Hadžić – stručni saradnik na Odsjeku za grafiku
 • Mirza Rahmanović, Denis Haračić, Albina Tursunović, Mark Olszewski, Ermin Kadić – studenti druge i treće godine Odsjeka za grafiku, te Alen Burazerović – student drugog ciklusa studija na Odsjeku za grafiku