KONTAKTI

Termini ispita za januarsko – februarski ispitni rok studijske 2022/2023. godine

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JANUARSKO – FEBRUARSKIH  ISPITNIH TERMINA

 

PRVI (REDOVNI) TERMIN od  23.01.2023 – 04.02.2023. godine

DRUGI (POPRAVNI) TERMIN od 06.02.2023 – 18.02.2023. godine

  • Prijava za prvi termin se vrši od 16.01.2023. do 4 dana prije ispita putem eUNSA
  • Prijava za drugi termin se vrši od 16.01.2023. do 4 dana prije ispitaputem eUNSA
  • Prijava se vrši putem eUNSA sistema

Nakon što sistem zatvori prijavu  ispit više nećete moći prijaviti.

Obavezno provjeriti da li su svi ispiti koje ste slušali na listi predmeta za prijavu i posebnu pažnju obratiti na izborne predmete koji se trebaju nalaziti na listi ispita za prijavu.

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molim da se obratite na email studnetska@alu.unsa.ba.

Studenti koji ne prijave ispit ili se ne jave da nisu bili u mogućnosti prijaviti ispit neće moći pristupiti ispitu. 

*Studenti koji su prenijeli ispite u narednu godinu mogu polagati ispite iz zimskog semestar prethodne školske godine u redovnim ispitnim rokovima.

Studenti koji imaju status APSOLVENTA i APSOLVENTA PONOVCA imaju pravo polagati ispite iz zimskog i ljetnog semestra.

Ispite iz zimskog semestra prijavljujete putem eUNSA sistema (prema gore navedenim uputama)

Ispite iz ljetnog semestra prijavljujete, za oba ispitna termina, na e mail studentska@alu.unsa.ba ili u Studenstkoj službi u periodu od 16.01.2023. do 19.01.2023. godine nakon čega će biti zakazani termini ispita i otvorena prijava. 

Studenti koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima prijavljuju ispite od 16.01.2023.  do 19.01.2023.godine na e-mail studentska@alu.unsa.ba

Ukoliko imate problema pri logovanju na eUNSA sistem molim da se obratite na e-mail: eunsa@unsa.ba 

Sve dodatne informacije:

Tel: 033 210 – 369
E-mail: studentska@alu.unsa.ba