KONTAKTI

TRAIN Interni poziv za učešće u drugom ciklusu u akademskoj 2023/2024. godini

Više detalja u vezi sa prijavom nalazi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu i sljedećem link-u:

https://www.unsa.ba/index.php/konkursi/interni-poziv-za-ucesce-u-train-programu-u-drugom-ciklusu-u-akademskoj-20232024-godini

Rok za podnošenje prijava za učešće u drugom ciklusu TRAIN programa je 4. 6. 2024. godine.

Služba za NIR / Research Service Office
Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo