KONTAKTI

Učešće studenata Akademije likovnih umjetnosti i Muzičke akademije UNSA na radionicama profesora Univerziteta umjetnosti TAI Madrid

Na poziv i u organizaciji Muzičke akademije, studenti Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu su u periodu od 18. do 22. marta 2024. godine učestvovali na seriji radionica iz oblasti tehnika i modela muzičke, vizuelne, elektroničke i elektroakustičke improvizacije. Radionice su kreirali i vodili profesori Vincenzo Germano, Trinidad Jiménez i Gonzalo Ovejero sa Univerziteta umjetnosti TAI Madrid, koji su u pomenutom periodu bili gosti Odsjeka za kompoziciju Muzičke akademije u Sarajevu.

 Osim Masterclass-a na kojima su se studenti ove dvije akademije upoznali sa metodama rada pomenutih umjetnika i njihovim istraživačkim projektom “Dialectic of Interdisciplinary Improvisation (DII)”, studenti su uzeli učešće i na radionicama na temu tehnika i modela improvizacija vezanih za oblasti vizuelnih umjetnosti, muzičkih improvizacija (akustični instrumenti), te elektronskih i elektroakustičnih improvizacija. Radionice su realizirane u prostoru Muzičke akademije.

Na Akademiji likovnih umjetnosti, u okviru nastave iz oblasti multimedije, prof. Gonzalo Ovejero je održao i dodatno predavanje i radionicu prilagođenu potrebama studenata ALU (“Live video work – Improvisation and live mixing techniques”).

U četvrtak, 22. marta 2024. godine, studenti ove dvije akademije su izveli i “reverse session”- zajedničku multimedijalnu improvizaciju, a uz uz mentorstvo profesora Vincenzo Germana, Trinidad Jiménez i Gonzalo Ovejera. Studenti Akademije likovnih umjetnosti koji su učestvovali na “reverse session” su: Zina Duvnjaković, Kanita Mumić, Antonia Grgić, Emina Alić.

Više informacija projektu, gostujućim profesorima i voditeljima radionica:

Vincenzo Germano je italijanski kompozitor, dizajner zvuka i multiinstrumentalist. Njegova umjetnička produkcija usko je povezana s istraživanjem strategija improvizacije u elektroakustičkom kontekstu, elektronici uživo i spacijalizaciji zvuka. Sve njegove kompozicije izdaje nizozemska izdavačka kuća Wic Recordings. Trenutno živi u Barceloni, a profesor je kompozicije i orkestracije na Univerzitetu TAI u Madridu.

Trinidad Jiménez je španska eklektična flautistkinja, kompozitorica i muzikologinja koja živi u Madridu i Andaluziji. Njezina djela za savremeni ples i flamenco dovela su je do posjeta brojnim nacionalnim i međunarodnim pozornicama i festivalima u Europi, Aziji i Africi. Posljednjih godina uvela je bas flautu u različite muzičke projekte. Njezin posljednji album ELÉCTRICA (2023.) mnogi su mediji nominirali za najbolji nacionalni jazz album. Od 2018. kombinira svoju aktivnu izvođačku praksu sa svojim obrazovnim i istraživačkim radom na Univerzitetu TAI Arts (Madrid), gdje djeluje kao profesorica na studiju muzičke kompozicije i na studiju muzičke kreacije i produkcije. Također predaje na Sveučilištu Alfonso X el Sabio (Madrid), gdje predaje na studijama muzičkih izvođačkih umjetnosti i na magisteriju orkestarskog dirigovanja.

Gonzalo Ovejero je umjetnik na području vizuelnih umjetnosti, novih medija i audiovizuelne umjetnosti, a također se bavi i dizajnom svjetla.  Živi u Madridu i Barceloni. Kao aktivni član studija BeatMe Lab, njegov je rad usmjeren na temeljito istraživanje različitih mogućnosti koje tehnologije u nastajanju mogu ponuditi u umjetničkom domenu. Radi kao profesor na području multimedijske umjetnosti na TAI Arts University gdje je specijaliziran za umjetničko stvaranje kroz programske jezike i audiovizualnu produkciju korištenjem aplikacija umjetne inteligencije.

Projekat Muzičke akademije je koordinirala viša asistentica s odsjeka za kompoziciju dr. Hanan  Hadžajlić.

Koordinaciju učešća Akademije likovnih umjetnosti u projektu su obezbijedili red.prof.dr Adla Isanović i v.asist. Nedim Šećeragić, MA.

Projekat je organizirala i realizirala Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, a kroz Erasmus+ projekat mobilnosti između Univerziteta u Sarajevu i Univreziteta umjetnosti TAI Madrid.

Datum održavanja:

    Galerija