KONTAKTI

Učešće studenata ALU na “The 2nd Quanzhou (Huaguang) International Image Biennial“ u Kini

Na The 2nd Quanzhou (Huaguang) International Image Biennial koje je 10. marta 2023. godine otvoreno u Kini, predstavljeni su radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti nastali u okviru nastave na predmetima iz oblasti Fotografije. Izloženi su ciklusi fotografija studenta Adina Alispahića i Sergeja Mačara, rađeni pod mentorstvom prof. mr. Ivana Hrkaša, kao i ciklusi fotografija i fotografija-digitalnih grafika studentica Adise Bajić, Zorane Jakovljević i Petre Strban, rađeni pod mentorstvom doc. mr. Dragane Antonić.

Tema The 2nd Quanzhou (Huaguang) International Image Biennial je “Učimo pravila da bismo ih rušili“. Projekt su utemeljili domaći i strani profesori i nastavnici iz oblasti Fotografije kako bi ispitali sličnosti i razlike autora/fotografa koji djeluju u drugačijim uslovima i kulturnim sredinama. Cilj projekta je da umjetnici kroz ovakav vid razmjene kompariraju vlastiti kreativni rad u odnosu na druge autore te da na taj način steknu širu viziju i razviju kritički stav prema vlastitom radu te da se međusobno upoznaju i uče jedni od drugih.

Na Bijenalu su predstavljeni radovi 40 međunarodnih obrazovnih institucija, 26 renomiranih međunarodnih modnih i reklamnih fotografa, 20 Kineskih institucija, kao i onih koje su u okviru Bijenala podržane od strane FIAP-a (The International Federation of Photographic Art) – zajedno predstavljaju test za mehanizam budućeg razvoja Huaguang Photographic Art Museum.

    Galerija