KONTAKTI

Umjetničko-istraživački projekat “Utjecaj unapređenja umjetničke infrastrukture i digitalizacije nastave”

Na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu je u srijedu 29.12.2021. održan prvi radni sastanak u sklopu umjetničko-istraživačkog projekta pod nazivom “Utjecaj unapređenja umjetničke infrastrukture i digitalizacije nastave likovnih umjetnosti na stvaralački (kreativni) proces kod studenata i njihov kapacitet za poduzetništvo i aktivno djelovanje na polju kreativnih industrija.” Projekat je podržan od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Kanton Sarajevo i implementirat će se u tekućoj akademskoj godini. Sastanku su prisustvovale ekspertice u domenu kreativnih industrija i kulturnih politika, Aida Kalender  i Aida Vežić  kao i studenti koju su članovi fokus grupa kojima će navedene ekspertice održati niz predavanja i praktične obuke u cilju njihovog osposobljavanja za rad u polju kreativnih industrija.

Projekat polazi od hipoteze da utjecaj digitalizacije na nastavu likovnih umjetnosti i kontakti sa privatnim sektorom podstiče stvaralačke aktivnosti i jača kapacitete studenata za aktivno djelovanje u polju kreativnih industrija. Podsticanjem kreativnosti studenata kroz upotrebu najnovijih tehnologija, a u kontekstu koji odstupa od tradicionalnih oblika nastave likovnih umjetnosti, želimo utvrditi koliko i kako ove tehologije doprinose likovnom i stvaralačkom potencijalu. Umjetnička kreativnost kao osnova za razvoj individualnih vještina predstavlja pretpostavku za bolju integraciju studenata u polju poduzetništva i kreativnih industrija. Pored vještina koje studenti razvijaju kao budući pedagozi iste vještine mogu ih dodatno osnažiti u rapidno promjenjivom društveno-ekonomskom ambijentu koji zahtjeva sve veću adaptiranost u upotrebi digitalnih tehnologija.

Ekspertice

Aida Kalender, programska direktorica Udruženja Akcija i voditeljicaDeska za Kreativnu Evropu za BiH (kreativnaevropa.ba) za period2015-2020. Odgovorna za strateški programski razvoj udruženja Akcija. Koncipirala je i vodila građansku kampanju “Ja sam Muzej” (jasam.zemaljskimuzej.ba) koja je rezultirala otvaranjem Zemaljskogmuzeja BiH nakon tri godine. Kampanja je od strane mnogih analitičara označena kao najveći uspjeh civilnog društva u BiH nakon rata, a nagrađena je i prestižnom nagradom Evropske komisije za kulturno naslijeđe Europa Nostra. Jedna je od osnivačica muzičkog festivala Futura. Dugogodišnja saradnica Mediacentra Sarajevo, gdje je radila kao glavna i odgovorna urednica web portala Media.ba. Novinarka i urednica na Radiju ZID tokom opsade Sarajeva i jedna od inicijatorica projekta “Rock Under Siege”. Aida je 2005. godine magistrirala na programu “Arts and Media Management in the European Context” na Utrecht School of Arts u Holandiji, a 2008. magistirala je “European Cultural Policy” na University of Warwick u Velikoj Britaniji. Aida je bila Fulbright scholar u Smithsonian Institution u Washingtonu za
2020/2021 godinu.

Aida Vežić, diplomirana ekonomistica, generalna sekretarka Balkanske mreže muzeja (BMN), koja se razvija od 2006.godine i u svom članstvu broji preko 200 članica iz 13 zemalja Balkana. Magistrica programa “Kulturni projekti za razvoj” Međunarodne organizacije rada i Politehničkog Univerziteta u Torinu poslije kojeg svoje aktivnosti realizira u polju kulture i naslijeđa jačajući kapacitete nezavisnih kulturnih organizacija.  Kao konsultantica od 2001. razvija organizacije civilnog društva kako u BiH tako i u regiji Zapadnog Balkana. Certificirana je fasilitatorica i trenerica, i članica Upravnog odbora udruženja za kulturu i umjetnost Crvena. Kao koordinatorica programa za filantropiju u Fondaciji Mozaik od 2020.godine radi na poboljšanju pravnog okvira za dobročinstvo u Bosni i Hercegovini. Pasionirana volonterka iz programa «Stariji brat, starija sestra».

Voditeljica projekta je prof. dr Jasmina Gavrankapetanović-Redžić a istraživačica na projektu je prof. dr Iva Simčić.

Galerija