KONTAKTI

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza – Erasmus+ – Konkurs za dodjelu stipendija za studente, akademsko i administrativno osoblje

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Rumunijiobjavio je konkurs za dodjelu stipendija na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ovog i Univerziteta u Sarajevu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz svih oblasti studija.

Studentima prvog i drugog ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu Alexandru Ioan Cuza u trajanju od jednog semestra, studentima trećeg ciklusa u trajanju od tri do pet mjeseci, dok je za akademsko i administrativno osoblje predviđen boravak u trajanju od pet radnih dana.

Iznos stipendije za studente je 750 eura mjesečno, a za akademsko i administrativno osoblje  140 eura po danu.

Prijava za stipendiju se šalje online putem i dostupna je na https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti su navedeni na https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded.

Kandidati su istu dokumentaciju (u PDF-formatu), nakon slanja prijave Univerzitetu Alexandru Ioan Cuza, dužni poslati i Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na erasmus@unsa.ba.

Krajnji rok za prijavu na Erasmus+ stipendiju je 20. oktobar 2015. godine.

 

Takođe na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici (Slovačka) i Univerziteta u Sarajevu, raspisan je konkurs za studente i akademsko/adminsitrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu i to iz sljedećih oblasti:

• Matematika i statistika

• Prirodne nauke

• Humanističke nauke

• Umjetnost

• Političke nauke

 

Studenti sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu imaju priliku provesti jedan semestar na Univerzitetu Matej Bel u Banskoj Bistrici uz mjesečnu stipendiju u iznosu od 750 eura. Akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu imaju priliku provesti 5 radnih dana na ovom stranom univerzitetu, uz dnevnu naknadu od 120 eura. Putni troškovi su pokriveni u okviru Erasmus+ programa. Na raspolaganju su 3 stipendije za studente i 2 stipendije za saradnike Univerziteta u Sarajevu.

Potrebna dokumentacija koju je potrebno prikupiti (na engleskom jeziku):

1. kopija/scan pasoša

2. uvjerenje da ste student/zaposlenik Univerziteta u Sarajevu

3. uvjerenje o položenim ispitima (studenti)

4. dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog jezika

5. motivacijsko pismo

Rok za prijavu je 5. novembar 2015. godine. Prijavna dokumentacija se u pdf formatu šalje Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na adresu erasmus@unsa.ba.

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.ba ili br. tel. 033/565-116.

 

Darko Šobot / Prodekan za međunarodnu saradnju

Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo

www.alu.unsa.ba

    Dokument je objavljen: