KONTAKTI

Univerzitet Jyväskylä iz Finske – konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu – Erasmus+

Univerzitet Jyväskylä iz Finskeobjavio je konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ove dvije institucije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i trećeg ciklusa iz svih oblasti studija. Studentima prvog ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu Jyväskylä u trajanju od 24 mjeseca, a studentima trećeg ciklusa u trajanju od 8 mjeseci. Iznos stipendije je 850 eura mjesečno. Putni troškovi su pokriveni u okviru Erasmus+ programa. Na raspolaganju je 6 stipendija za prvi ciklus studija i 2 stipendije za treći ciklus studija.

 

Potrebna dokumentacija koju je potrebno prikupiti (na engleskom jeziku):

1. kopija/scan pasoša

2. Learning Agreement (studenti) / Mobility plan (osoblje)

3. uvjerenje o položenim ispitima (studenti)

4. dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog (minimum B1-B2)

5. motivacijsko pismo

6. CV (Europass format)

 

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 15. novembar 2016. godine. Prijavna dokumentacija se u PDF formatu šalje Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na adresu erasmus@unsa.ba. Nakon toga će Služba za međunarodnu saradnju nominovati kandidate. Konačnu selekciju vrši Univerzitet Jyväskylä. Nakon nominacije kandidati moraju ispuniti online aplikaciju dostupnu na sljedećem linku: www.jyu.fi/en/study/apply/exchange/procedure. Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.baili br. tel. 033/565-116.

    Konkurs je objavljen: