KONTAKTI

Univerzitet u Heidelbergu – konkurs za dodjelu stipendija studentima/saradnicima Univerziteta u Sarajevu – Erasmus+

Univerzitet u Heidelberguobjavio je konkurs za dodjelu stipendija studentima/saradnicima Univerziteta u Sarajevu na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ove dvije institucije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz svih oblasti studija. Studentima prvog i drugog ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu u Heidelbergu u trajanju od 10 mjeseci, studentima trećeg ciklusa u trajanju od šest mjeseci, dok je za akademsko i administrativno osoblje predviđen boravak u trajanju od 8 radnih dana kao i u trajanju od 28 radnih dana.

Iznos stipendije za studente je 800 eura mjesečno, a za akademsko i administrativno osoblje 140 eura po danu. Putni troškovi su pokriveni u okviru Erasmus+ programa.

Na raspolaganju je 1 stipendija za prvi, 1 za drugi i 1 za treći ciklus studija kao i 2 stipendije za akademske/administrativne saradnike (jedna u trajanju od 8 dana, a druga u trajanju od 28 dana).

 

Potrebna dokumentacija koju je potrebno prikupiti (na engleskom jeziku):

1.       kopija/scan pasoša

2.       Learning Agreement (studenti) / Mobility plan (osoblje)

3.       uvjerenje o položenim ispitima (studenti)

4.       dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog/njemačkog jezika (minimum B1-B2)

5.       motivacijsko pismo

6.       CV (Europass format)

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 15. novembar 2016. godine. Prijavna dokumentacija se u PDF formatu šalje Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na adresu erasmus@unsa.ba. Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.baili br. tel. 033/565-116.

    Konkurs je objavljen: