KONTAKTI

Upis studenata u više godine u akademskoj 2022/2023. godini

Upis studenata I i II ciklusa studija u više godine u akademskoj 2022/2023. godine (ovjera zimskog i upis ljetnog semestra) vršit će se od 26.09.2022. do 30.09.2022. godine u periodu od 11 do 13 sati 

(Studenti koji polažu ispite na drugom septembarskom ispitnom terminu upis mogu izvršiti nakon okončanja ispita)

Uputstvo za upis možete naći u dokumentu u prilogu.

Studenti  I ciklusa prijavu izbornih predmeta vrše popunjavanjem dokumenta u prilogu, a na osnovu liste predmeta koja je objavljena.
Popunjen formular dostavljate zajedno sa upisnim materijalom.

 

POČETAK NASTAVE ZA I CIKLUS STUDIJA 03.10.2022. GODINE

Raspored predavanja će biti naknadno objavljen

 

Služba za nastavu i studentska pitanja