KONTAKTI

Upis u studijsku 2023/2024. godinu

Upis studenata I i II ciklusa studija u više godine u akademskoj 2023/2024. godine (ovjera ljetnog i upis zimskog semestra) vršit će se od 11.09.2023. do 29.09.2023. godine u periodu od 11 do 13 sati 

Uputstvo za upis možete naći u dokumentu u prilogu.

Studenti I ciklusa prijavu izbornih predmeta će vršiti naknadno, nakon što se objavi lista predmeta. 

POĆETAK NASTAVE ZA I CIKLUS STUDIJA 02.10.2023. GODINE

Raspored predavanja će biti naknadno objavljen.