KONTAKTI

Upis u zimski semestar studijske 2021/2022. godine

UPIS STUDENATA OD 14.09.2021. DO 30.09.2021. godine od 11 do 13 sati.

Spisak potrebnih dokumenata u dokumentu u prilogu.

DATUM POČETAK NASTAVE  ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJEN.

DETALJNE INFORMACIJE O NAČINU PRIJAVE IZBORNIH PREDMETA I LISTA IZBORNIH PREDMETA ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJENI. 

 

Napomene:

Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na Univerzitetu ima pravo u toku prvog ciklusa studija jedan put obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status.

Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta. 

Student koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. 

Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž, a nisu okončali studij, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove prema statusu u kojem su bili upisani prije apsolventskog staža.

 

Redovni i redovni-samofinansirajući studenti  iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja koji prvi put upisuju određenu studijsku godinu oslobođeni su plaćanja troškova upisnine/školarine.

 

Služba za nastavu ALU
12.09.2021.