KONTAKTI

Vraćena bista Mice Todorović ispred zgrade ALU

Bronzana bista Mice Todorović, velike bosanskohercegovačke umjetnice, jedne od utemeljitelja ULUBiH-a i članice ANUBiH, u četvrtak 20.10.2021. godine vraćena je na kameni postament ispred zgrade Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje je nekada izvorno i stajala, a nakon što je u pokušaju krađe koji se dogodio prije devet godina oštećena i sklonjena u depo Odsjeka kiparstvo.

Bronzana Bista Mice Todorović djelo je akademskog kipara Zdenka Grgića, jednog od profesora i osnivača Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu uz Muhameda Karamehmedovića, historičara umjetnosti i prvog dekana Akademije, Nadu Pivac, akademsku slikarku, Mersada Berbera, akademskog slikara, Boru Aleksića, akademskog slikara i Aliju Kučukalića, akademskog kipara. Bista je postavljena 1980-ih godina, gdje je godinama uz Voju Dimitrijevića i Danijela Ozmu krasila prostor ispred zgrade Akademije.

Bista Voje Dimitrijevića, koja se izvorno nalazila lijevo od Micine biste, ukradena je iste te noći, između ponedjeljka i utorka, 14. na 15. maj 2012. godine. Nikada nije pronađena, ostao je samo granitni postament iz kojega su virili čelični ankeri i nosač na kojem je bista bila montirana. Pokušaj krađe biste Mice Todorović srećom je bio bezuspješan, bista je ostala da visi na ankerima vezanim za granitni postament, te je, vidno oštećena, sklonjena u depo ALU na Odsjek kiparstvo. Jedina bista koja je te noći ostala bez oštećenja i na svom mjestu jeste bista Danijela Ozme koja je na dan povratka biste Mice Todorović preventivno konzervirana.

Sanaciji oštećenja nastalih na bisti Mice Todorović prilikom pokušaja krađe pristupilo se prije nepune dvije godine. Projekat je u formi Završnog rada pod nazivom ”Konzervacija i restauracija bronzane biste Mice Todorović” dodijeljen Ajli Fazlić, studentici drugog ciklusa Interdisciplinarnog studija konzervacija i restauracija. Rad je trenutno u finalnoj fazi, a mentorisan je od strane prof. mr. Darka Šobota (ALU) i doc. dr. Sabine Žero (PMF).

Galerija