KONTAKTI

Završna godišnja izložba studentskih radova ALU 2023/2024.

Jedan od najznačajnijih događaja u životu Akademije je tradicionalna završna Godišnja izložba studentskih radova, koja predstavlja izvrsnu priliku da se predstave i sagledaju rezultati zajedničkog rada nastavnika/ica i studenata/ica, te da se skrene pažnja na buduće nosioce kulturne, obrazovne i proizvodne djelatnosti u oblasti likovne umjetnosti.

Završna Godišnja izložba studentskih radova ALU, otvorena je u srijedu, 10. jula 2024. godine. Na izložbi su prezentirani studentski radovi, nastali u toku Studijske 2023/2024. godine, dok su isti izloženi u ateljeima i prostorijama u kojima se odvija nastava na studijskim programima.

Godišnja izložba studentskih radova ALU nudi uvid u različite umjetničke forme, metode i strategije djelovanja kojima se studenti/ce bave i proučavaju ih tokom studija. Kao i svake godine, u sklopu izložbe bit će prezentirani radovi studenata/ica iz oblasti crteža, slikarstva, kiparstva, grafike, grafičkog dizajna, fotografije, multimedije, metodike likovne umjetnosti i likovne kulture, produkt dizajna, konzervacije i restauracije.

Važno je naglasiti, da se preko prezentacije zajedničkog rada želi dati uvid u orijentiranost Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ka zadovoljenju svjetskih kriterija umjetničke edukacije, te težnju ka permanentnom inoviranju nastavnih planova i programa, koji će odgovoriti na izazove savremenih društvenih tendencija i razvoja umjetničke misli.

Dodatne informacije o aktuelnim dešavanjima, životu i radu na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu možete pronaći na www.alu.unsa.ba i https://alu.unsa.ba/studijski-programi/

Datum održavanja:

    Galerija