Obavještenja

Kolektivni godišnji odmor zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu će trajati od 03. augusta do 28. augusta 2020. godine (u skladu sa akademskim kalendarom UNSA).

Kolektivni godišnji odmor zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu će trajati od 03. avgusta do 28. avgusta 2020. godine (u skladu sa akademskim kalendarom UNSA).

Odluku o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustavnovi doc. mr. Sandru Drinovcu možete pogledati ovdje:

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

 

O B A V J E Š T E N J E