Obavještenja

Početak nastave na prvoj godini drugog ciklusa studija je 26.10.2020. godine prema rasporedu predavanja za zimski semestar akademske 2020/2021.

The European Cultural Academy in collaboration with the University of Tartu is offering a two-week studio in July 2021. Venice is perhaps the most distinguished built environment the worl

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2020/2021. godina