KONTAKTI

40ALU Sarajevo

Dana 30. 10. 2012. obilježila se četrdesetogodišnjica od osnivanja Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. U cjelodnevnom programu učestvovali su brojni gosti i zvanice iz Bosne i Hercegovine i inostranstva – dekani i profesori Akademija, predstavnici umjetničkih udruženja, kulturnih centara, muzeja, galerija, historičari i teoretičari umjetnosti.

U 10h otvoren je prvi međunarodni simpozij u Bosni i Hercegovini posvećen likovnoj umjetnosti pod nazivom Umjetnička scena i edukacija u poslijeratnom periodu – novi izazovi i pitanja, strukturiran u vidu tri bloka predavanja – Umjetnička scena danasCuricculumi 21. stoljeća  i Osobitosti programa i javnog djelovanja umjetničkih akademija i umjetničkih/kulturnih  institucija.

Na ovaj način željela se pokrenuti rasprava o nizu aktualnih pitanja iz domena umjetničke produkcije, kritike i teorije, kontekstu u kojem se stvara, „tržištu”, edukativnim procesima i pitanjima refleksije Akademijâ na umjetničku scenu u današnjici.

U 14 h potpisan je zvanični sporazum o budućoj saradnji Akademija iz zemlje i regiona sa sarajevskom Akademijom likovnih umjetnosti. Potpisnici sporazuma, iz Zagreba, Beograda, Ljubljane, Banja Luke, Širokog Brijega, Prištine, Trebinja, Splita, Osijeka i Novog Sada, na ovaj način željeli su potvrditi značaj umrežavanja institucija likovnih umjetnosti na državnom i međunarodnom nivou, što će u bližim i daljim perspektivama,  u neposrednijem dijalogu i  izravnijem protoku informacija zasigurno otvoriti prostor za nove vidove komunikacije poput intenzivnije izlagačke i naučne djelatnosti, razmjene studenata i profesora, poboljšanju položaja umjetnika u regiji, ali i stvaranju novoga konteksta u kojem će se rađati i vrednovati likovna kreacija.

U 19 h u galeriji Collegium Artisticum otvorena je izložba Akademija u vremenu gdje se predstavio rad studenata, profesora i saradnika nastao u zadnjih deset godina. Prisutnima se obratila dekanesa Amela Hadžimejlić-Kečo, zatim i autorica izložbe doc. dr. Aida Abadžić-Hodžić, a gudački kvartet Muzičke akademije u Sarajevu izveo je jednu muzičku numeru kao poklon ovoj obljetnici. Osim ovog reprezentativnog izložbenog presjeka, u isto vrijeme, selektirani studentski radovi odsjekâ Akademije za dodjelu nagrade Alija Kučukalić najboljem studentu/ici u školskoj 2011/12. godini bili su izloženi u maloj sali Galerije. Ovogodišnja dobitnica nagrade je studentica sa odsjeka Kiparstvo Anesa Kadić a nagradu joj je uručio predsjednik žirija, profesor emeritus Ibrahim Krzović.

Na inicijative iz Sarajeva, poput ove o umrežavanju Akademija, spremno su odgovorile srodne institucije umjetnosti koje u biti, u većoj ili manjoj mjeri, prate slični problemi poput: nepostojanja jasne strategije u razvoju likovne scene što se svakako odnosi i na državne organe, zatim minimalnog udjela savremene kritike i teorije koja bi adekvatno vrednovala njezinu pojavnost, ali i aktuelnih pitanja očuvanja kulturno-umjetničke baštine, rada galerija i nezavisnih umjetničkih subjekata. Nadilaženje svih ograničavajućih faktora koji „definišu” i pozicioniraju savremenu likovnu scenu cilj je i idejna podloga daljnjeg rada Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Ovakvim događajima, koji u isto vrijeme predstavljaju i svojevrstan protest protiv svih onih ili svega onoga što degradira ili marginalizira položaj umjetnika i umjetnosti u društvu, željelo se podcrtati kako se nastoje prevazići okviri lokalnog konzervatizma i indiferencije, i kako će se sistemskim i programskim djelovanjem  ponajprije raditi na tome da bosanskohercegovačka savremena likovna scena u evropskom i svjetskom kontekstu kvalitativno oživi.

(foto: Dragana Antonić i Ivan Hrkaš)