KONTAKTI

Dokumenti potrebni za upis u prvu godinu I ciklusa studija za akademsku 2024/2025. godinu

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija će biti objavljena u petak, 12.07.2024. godine.

Kandidati koji se nađu na listi su ostvarili pravo na upisi i obavezni su izvršiti upis u roku od 5 radnih dana od dana objavljivanja konačne rang liste.

Obavezni ste dostaviti originale uploadovanih dokumenata u sistemu upisi.unsa.ba kao i dodatnu dokumentaciju objavljenu u dokumentima u prilogu, u suprotnom smatra se da je kandidat odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 15.07 -19.07.2024. godine u periodu od 11 do 13 sati na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti radnim danima do 19.07.2024. godine u periodu od 11 do 13 sati. Nakon navedenog datuma Akademija likovnih umjetnosti ne odgovara za radove.

Datum početka nastave će biti naknadno objavljen.