Dopuna izvještaja komisije za izbor u nastavnoumjetničko zvanje asistent na Oblast produkt dizajn

Dopunu izvještaja možete pogledati u dodatku: