Posjeta Galeriji Manifesto i predavanje osnivača i projektanata galerije