Izvještaj komisije za izbor u akademsko zvanje – Viši asistent za oblast Kiparstvo