KONTAKTI

Izvještaj komisije za izbor u zvanje Docent za oblasti Grafika i Crtanje

Na osnovu člana 123 Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 36/22), Vijeće Univerziteta u Sarajevu- Akademije likovnih umjetnosti na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2023. godine , donijelo je

Odluku o izboru Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje:

Docent za oblasti Grafika i Crtanje

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: