KONTAKTI

Izvještaj komisije za izbor u zvanje Viši asistent za oblast Grafički dizajn

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu- Akademije likovnih umjetnosti broj:03-065.4/23 od 03.03.2023.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-7-2/23 od 29.03.2023.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Univerziteta u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti u  dnevnom listu  “Dnevni avaz” i na web stranicama Akademije likovnih umjetnosti i Univerziteta u Sarajevu,  dana  10.04.2023.godine, objavila je konkurs za izbor i prijem u radni odnos:

1. Viši asistent za oblast Grafički dizajn, 1 izvršilac

Detaljnije o Izvještaju možete pogledati ovdje: