KONTAKTI

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor kandidata asistent za oblast Fotografija

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”
broj 36/22) Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti 03-
249.2.3/22 od 13.05.2022.godine i 03-653.2/22 od 14.12.2022.godine , Odluke Senata
Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa broj 01-7-50/22 od
25.05.2022. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na zapošljavanje
na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu broj: 02-04-4396-35/22 od
27.10.2022. godine , dana 21.12.2022. godine, objavljen je javni konkurs u dnevnim
novinama i na web stranici ALU i UNSA za izbor i prijem u radni odnos

Asistenta za oblast Fotografija, 1 izvršilac.

Detaljnije možete pogledati ovdje: