KONTAKTI

Izvještaj komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje Vanredni profesor za oblast Fotografija

Na osnovu odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu- Akademije likovnih umjetnosti broj: 03-021.3/24 od 10.01.2024.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-47/24 od 31.01.2024. godine o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa, Univerziteta u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti u dnevnom listu “Dnevni avaz” i na web stranicama Akademije likovnih umjetnosti (ALU) i Univerziteta u Sarajevu (UNSA), dana 08.02.2024.godine, objavila je konkurs za izbor i prijem u radni odnos:

• Vanredni profesor za oblast Fotografija (1 izvršilac sa punim radnim vremenom)

Detaljnije o izvještaju možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: