KONTAKTI

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, akademska 2024/2025. godina – prvi upisni rok

Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, akademska 2024/2025. godina (I upisni rok).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 5 radnih dana od dana objavljavinja konačne rang liste.

Obavezni ste dostaviti originale uploadovanih dokumenata u sistemu upisi.unsa.ba, kao i dodatnu dokumentaciju objavljenu na sljedećem linku UPIS, u suprotnom smatra se da je kandidat odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis možete pogledati OVDJE  

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 15.07 -19.07.2024. godine u periodu od 11 do 13 sati na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3.

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti do 19.07.2024. godine u periodu od 11 do 13 sati. Nakon navedenog datuma Akademija likovnih umjetnosti ne odgovara za radove.

Datum početka nastave će biti naknadno objavljen.

 

Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti i Univerzitet u Sarajevu- Prirodno matematički fakultet objavljuju konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, akademska 2024/2025. godina (I upisni rok).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 5 radnih dana od dana objavljavinja konačne rang liste.

Obavezni ste dostaviti originale uploadovanih dokumenata u sistemu upisi.unsa.ba kao i dodatnu dokumentaciju objavljenu na sljedećem linku UPIS, u suprotnom smatra se da je kandidat odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis možete pogledati OVDJE  

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 15.07 -19.07.2024. godine u periodu od 11 do 13 sati na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3.

Datum početka nastave će biti naknadno objavljen. 

 

Služba za nastavu i studentska pitanja