KONTAKTI

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija studijska 2022/2023. godina (I upisni rok)

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (I upisni rok).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 7 radnih dana od dana objavljavinja konačne rang liste i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu i na oglasnoj ploči.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 14.07 -22.07.2022. godine u periodu od 09 do 12 sati.

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti do 22.07.2022. godine u periodu od 09 do 12 sati.

Datum početka nastave će biti naknadno objavljen.