KONTAKTI

Konzervacija i restauracija – Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa Interdisciplinarnog studija u akademskoj 2024./2025. godini

PRVI PRIJAVNI ROK

 

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2024./2025. godini

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini | Univerzitet u Sarajevu (unsa.ba)

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se online, putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice Upisi UNSA od 10.06. do 05.07.2024. godine (za studijske programe na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita)

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba.

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za prijem i upis kandidata u prvu godinu I (prvog) ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija, Akademije likovnih umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta, u akademskoj 2024/2025. godini u dokumentu u prilogu.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2024./2025. godini u dokumentu u prilogu.

Plan upisa u dokumentu u prilogu.

Upustvo za online prijavu kao i dodatne informacije za verifikaciju kao i nostrifikaciju  dokumenata u dokumentima u prilogu.

 

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 – 369
E-mail: studentska@alu.unsa.ba

Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte univerzitetski tele informatički centar na telefon 033 560 240 ili na email upis@unsa.ba